Nardwuar vs. Pro Era [Video]

Nardwuar takes on the Pro Era crew while down in Austin.