Ab-Soul – 2013 XXL Freshmen Freestyle [Video]

Today’s XXL Freshman freestyle comes from Ab-Soul.